วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาพัทยากลาง เขตชลบุรี 2 ภาค 15 โดยวิธีตกลงราคา
Skip to content