วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางซื้อ Hard Disk เพื่อปรับปรุงปการระสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแบบจำลองการด้อยค่า พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางซื้อ Hard Disk เพื่อปรับปรุงปการระสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแบบจำลองการด้อยค่า พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,824,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,824,000.00

วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content