วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้งาน Microsoft Online Service ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้งาน Microsoft Online Service ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

453,535,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

452,034,110.00

วันที่ประกาศ : 9 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content