วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางซื้อระบบสรรหาบุคลากรภายนอก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางซื้อระบบสรรหาบุคลากรภายนอก โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

6,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,200,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content