วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

144,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร