วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา PIN PAD Client Software ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา PIN PAD Client Software ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,470,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,470,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content