วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) และระบบงาน Monitoring Accounts & Transaction โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) และระบบงาน Monitoring Accounts & Transaction โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,920,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content