วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินภาค เขต สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินภาค เขต สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content