วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างบริการทดสอบและประเมินความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างบริการทดสอบและประเมินความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

600,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content