วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี พ.ศ. 2560 – 2562 โดยวิธีตกลง

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี พ.ศ. 2560 – 2562 โดยวิธีตกลง

วงเงินงบประมาณ

2,499,035.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร