วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างทำปฏิทินแขวนฉีกรายวันภาษาจีน ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างทำปฏิทินแขวนฉีกรายวันภาษาจีน ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,298,750.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,298,750.00

วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร