วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างค่ารักษาความสะอาดประจำสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพนมไพรโดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างค่ารักษาความสะอาดประจำสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพนมไพรโดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

108,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร