วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ จำนวน ๔๑๐,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

ประกาศราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ จำนวน ๔๑๐,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content