วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างจัดหาร้านอาหารเพื่อมอบ สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน พร้อมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดหาร้านอาหารเพื่อมอบ สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน พร้อมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content