วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและวางสื่อสารคดีสั้น และสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ รวม 3 นาที ต่อต่อน แทรกในรายการ Happy Society โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและวางสื่อสารคดีสั้น และสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ รวม 3 นาที ต่อต่อน แทรกในรายการ Happy Society โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

3,616,600.00

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร