วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกาฬสินธุ์ และศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 11 กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกาฬสินธุ์ และศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 11 กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

4,018,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,018,000.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร