วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Software ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Software ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

17,802,406.44

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

17,802,406.44

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content