วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 แบบพิมพ์ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 แบบพิมพ์ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

610,350.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

610,350.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content