วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Software Blaze & รายงานการติดตามประเมินผลแบบจำลอง ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Software Blaze & รายงานการติดตามประเมินผลแบบจำลอง ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,705,981.31

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,705,980.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content