วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ตู้รับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ตู้รับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

4,580,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,580,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content