วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ ในรายการคนข่าว – มองข่าว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ ในรายการคนข่าว – มองข่าว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

600,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content