วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมใช้งานทั่วไป (System Management and monitoring-Prognosis) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมใช้งานทั่วไป (System Management and monitoring-Prognosis) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,850,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,850,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content