วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware and System Software) ทดแทนสำหรับระบบงาน Mobile HR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware and System Software) ทดแทนสำหรับระบบงาน Mobile HR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

29,940,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,940,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content