วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Network and Security สำหรับระบบ Internet Banking ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Network and Security สำหรับระบบ Internet Banking ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,347,284.75

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,347,284.75

วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content