วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้บริหารระดับอำนวยการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้บริหารระดับอำนวยการ

วงเงินงบประมาณ

1,209,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,209,100.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร