วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทางช่องทาง Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทางช่องทาง Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,499,256.11

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,499,256.11

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร