วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบลงทะเบียนและสมัครเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารแบบดิจิทัล (Digital Onboarding Process) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบลงทะเบียนและสมัครเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารแบบดิจิทัล (Digital Onboarding Process) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

44,044,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

44,044,100.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร