วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ “การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device พร้อมอุปกรณ์ Smart Card Reader” (Sales and Services Unit On Mobile : SUMO) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ “การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device พร้อมอุปกรณ์ Smart Card Reader” (Sales and Services Unit On Mobile : SUMO) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

44,066,880.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

44,066,880.00

วันที่ประกาศ : 6 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร