วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Software ระบบงาน Internet Banking ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Software ระบบงาน Internet Banking ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,495,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,495,000.00

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content