วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (Sustainability Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (Sustainability Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,315,993.00

วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content