วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดโครงการ “ GSB Smart Franchise” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดโครงการ “ GSB Smart Franchise” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,384,580.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content