วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจำหน่ายลูกหนี้สินเชื่อ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจำหน่ายลูกหนี้สินเชื่อ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

20,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

19,662,265.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content