วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษทางสื่อออนไลน์ (Facebook) และทางโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษทางสื่อออนไลน์ (Facebook) และทางโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,320,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ม.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content