วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพันธมิตรธุรกิจ (ร้านค้า) เพื่อให้บริการร้านค้า รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดโปรแกรมผ่อนชำระ และจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับ ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพันธมิตรธุรกิจ (ร้านค้า) เพื่อให้บริการร้านค้า รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดโปรแกรมผ่อนชำระ และจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับ ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,498,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,498,000.00

วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content