วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ สำหรับพระผง พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ สำหรับพระผง พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,994,546.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,994,546.00

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content