วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Storage และพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization ระยะที่ 3 พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Storage และพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization ระยะที่ 3 พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

34,922,680.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

34,922,680.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content