วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการ “GSB Innovation Hackathon 2021” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการ “GSB Innovation Hackathon 2021” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

900,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

900,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content