วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรม Base24-ATM ส่วนที่เกินจาก 25 ล้านรายการ ต่อเดือน พร้อมบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรม Base24-ATM ส่วนที่เกินจาก 25 ล้านรายการ ต่อเดือน พร้อมบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

33,136,937.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

33,136,937.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content