วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,750,520.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,750,520.00

วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content