วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ในส่วนของ e-KYC เพื่อรองรับนโยบาย Digital identity (การให้บริการ NDID Mode 2) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ในส่วนของ e-KYC เพื่อรองรับนโยบาย Digital identity (การให้บริการ NDID Mode 2) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,378,877.96

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,378,877.96

วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content