วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ รายการเปรี้ยวปาก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ รายการเปรี้ยวปาก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,740,270.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,740,270.00

วันที่ประกาศ : 4 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content