วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

22,213,628.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

22,213,628.00

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content