วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้าอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ทดแทนของเดิมบริเวณหลังอาคาร ๑) พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมห้องไฟฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้าอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ทดแทนของเดิมบริเวณหลังอาคาร ๑) พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมห้องไฟฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

942,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

942,500.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร