วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน CMS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน GIS ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน CMS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน GIS ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,625,097.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,625,097.50

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร