วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม Social Bank “Making POSITIVE Impact on Society” บนรถไฟฟ้า BTS, จอดิจิตัลตอม่อ BTS (Street View Digital) และจอดิจิตัลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (CBD LED) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม Social Bank “Making POSITIVE Impact on Society” บนรถไฟฟ้า BTS, จอดิจิตัลตอม่อ BTS (Street View Digital) และจอดิจิตัลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (CBD LED) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,080,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,080,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร