วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตเชียงใหม่ ๓ (ธนาคารออมสินสาขาหางดง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตเชียงใหม่ ๓ (ธนาคารออมสินสาขาหางดง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

3,426,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,426,000.00

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content