วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าธนาคารออมสิน เปรียบเทียบกับคู่เทียบ ในด้านการให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าธนาคารออมสิน เปรียบเทียบกับคู่เทียบ ในด้านการให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content