วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Software Blaze & รายงานการติดตามประเมินผล แบบจำลองระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Software Blaze & รายงานการติดตามประเมินผล แบบจำลองระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,304,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,304,500.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร