วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Dual Interface Credit Card ประเภท TQM Infinity Credit Card โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Dual Interface Credit Card ประเภท TQM Infinity Credit Card โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,596,390.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,596,390.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร