วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรพลาสติก แบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรพลาสติก แบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

83,937,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

83,937,000.00

วันที่ประกาศ : 11 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร